žlutý fitr knihy1

Výběrová bibliografie

1901

Kamper, Jaroslav: Bratři Mrštíkové. Obzor literární a umělecký, roč. 3, 1901, s. 35.

 

1905

Elgart-Sokol, Karel: Al. Mrštíkův "Rok na vsi". Lidová revue moravsko-slezská: časopis věnovaný otázkám Moravy a Slezska, roč. 1, 1905, s. 141–146.

 

1912

Kurt, Max (Maxmilián Kunert): Divácký hřbitove. In: Památce Viléma Mrštíka. Brno: Moravská knihovna, 1912, s. 5–8.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:cdacf410-4952-11e8-9a44-005056827e52?page=uuid:9b74d410-6a6b-11e8-bfeb-5ef3fc9bb22f

 

Kalus, Josef: Památce Viléma Mrštíka. In: Památce Viléma Mrštíka. Brno: Moravská knihovna, 1912, s. 9–12.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:cdacf410-4952-11e8-9a44-005056827e52?page=uuid:9b74d410-6a6b-11e8-bfeb-5ef3fc9bb22f

 

Jahn, Metoděj: Několik gloss k úmrtí Vil. Mrštíka. In: Památce Viléma Mrštíka. Brno: Moravská knihovna, 1912, s. 13–19.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:cdacf410-4952-11e8-9a44-005056827e52?page=uuid:9b74d410-6a6b-11e8-bfeb-5ef3fc9bb22f

 

Kramoliš, Čeněk: Slupka tvrdá – jádro dobré. In: Památce Viléma Mrštíka. Brno: Moravská knihovna, 1912, s. 21–24.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:cdacf410-4952-11e8-9a44-005056827e52?page=uuid:9b74d410-6a6b-11e8-bfeb-5ef3fc9bb22f

 

Novák, František: Diváky. In: Památce Viléma Mrštíka. Brno: Moravská knihovna, 1912, s. 25–37.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:cdacf410-4952-11e8-9a44-005056827e52?page=uuid:9b74d410-6a6b-11e8-bfeb-5ef3fc9bb22f

 

Prokop, Karel Vojtěch: [zamyšlení nad smrtí V. Mrštíka]In: Památce Viléma Mrštíka. Brno: Moravská knihovna, 1912, s. 38.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:cdacf410-4952-11e8-9a44-005056827e52?page=uuid:9b74d410-6a6b-11e8-bfeb-5ef3fc9bb22f

 

Cyliak, Stanislav: Konec žádný. In: Památce Viléma Mrštíka. Brno: Moravská knihovna, 1912, s. 39.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:cdacf410-4952-11e8-9a44-005056827e52?page=uuid:9b74d410-6a6b-11e8-bfeb-5ef3fc9bb22f

 

Cyliak, Stanislav: Tu sílu mít. In: Památce Viléma Mrštíka. Brno: Moravská knihovna, 1912, s. 40.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:cdacf410-4952-11e8-9a44-005056827e52?page=uuid:9b74d410-6a6b-11e8-bfeb-5ef3fc9bb22f

 

Veselý, Adolf: Májová vzpomínka na jedno taedium vitae. In: Památce Viléma Mrštíka. Brno: Moravská knihovna, 1912, s. 41–46.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:cdacf410-4952-11e8-9a44-005056827e52?page=uuid:9b74d410-6a6b-11e8-bfeb-5ef3fc9bb22f

 

1923

Mrštíková, Božena: Jak Vilém Mrštík včelařil. Několik vzpomínek. Olomouc: vlastním nákladem, 1923.

 

1924/1925

Šetka, František: Za Aloisem Mrštíkem. In: 4. (6.) výroční zpráva Českého státního reálného gymnasia v Hustopečích. 1924/1925, s. 1–2.

 

1925

R. O.: Alois Mrštík. Noviny z Moravského Slovenska, č. 10, roč. 1, 1924/1925, s. 2.

 

Veselý, Adolf: Alois Mrštík, člověk a dílo. Vyškov: František Obzina, 1925.

 

1926

Procházka, František Serafín: Alois Mrštík. 14. října 1861–24. února 1925. In: Almanach České akademie věd a umění, č. 1, roč. 36, 1926, s. 105–116.

Nekrolog.

Elektronický dokument: https://ndk.cz/view/uuid:a70311d0-966f-11e4-a808-005056827e52?page=uuid:dd9c8200-b210-11e4-a357-5ef3fc9ae867

 

1928

Ošmera, Josef: Bratři Alois a Vilém Mrštíkové. In: Hustopečsko: domovopisný sborník. Hustopeče: Učitelstvo okr. za přispění místních šk. rad a obcí okresu, 1928, s. 218–223.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:58e076d0-3de6-11eb-b577-005056827e52?page=uuid:46dfd8f8-60ce-4e37-8d35-82288c38272c

 

1929

Jedlička, Benjamín: O živé Helence. Lidové noviny, č. 151, roč. 37, 23. 3. 1929, s. 1–2. 

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:8ec0ccd0-8ebf-11dc-b4ba-000d606f5dc6?page=uuid:5d34ec60-890a-11dc-8aaa-000d606f5dc6

 

1930

Kovanda, Stanislav: Habent sua fata libelli. Kolo: literární zpravodaj Družstva Moravského Kola spisovatelů v Brně, č. 6, roč. 1, 1930, s. 4–7.

Autorův vztah k Mrštíkům a jeho návštěva v Divákách v roce 1911.

 

1931

Trvalé uložení urny s popelem Aloise Mrštíka. Kolo: literární zpravodaj Družstva Moravského Kola spisovatelů v Brně, roč. 2, 1931, s. 64.

 

Z dopisů bratří Mrštíků F. A. Šubertovi. Kolo: literární zpravodaj Družstva Moravského Kola spisovatelů v Brně, roč. 2, 1931, s. 7–8, 41–42, 75–76, 92, 126–129.

 

Furych, Josef: Brněnský drak. Praha: F. Topič, 1931. 

 

1933

Mrštíková, Božena: Vzpomínky. Olomouc: vlastním nákladem, 1933.

 

1937

Odhalení pamětní desky bratřím Mrštíkům. Kolo: literární zpravodaj Družstva Moravského Kola spisovatelů v Brně, roč. 7, 1937, s. 123–124 a 159–160.

 

Skutil, Josef: Několik dopisů Vilému Mrštíkovi. Kolo: literární zpravodaj Družstva Moravského Kola spisovatelů v Brně, roč. 7, 1937, s. 134–137.

 

1939

Skutil, Josef: Z korespondence Bezručovy s Aloisem Mrštíkem. Kulturní zprávy Městského a okresního osvětového sboru, roč. 5, 1939, s. 82–85.

 

1940

Racek, Jan: Bratři Mrštíkové a jejich citový vztah k Leoši Janáčkovi a Vítězslavu Novákovi. Brno: Moravské kolo spisovatelů, 1940.

 

Hýsek, Miroslav: Za Aloisem Mrštíkem. In: Hýsek, Miroslav (ed.): Literární besedy. Praha: Topičova edice, 1940, s. 146–151.

Převzato z Národních listů, č. 56, 1925.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:323e0d30-7ce2-11e7-aab4-005056827e52?page=uuid:ce2a9030-870d-11e7-94b3-005056825209

 

Hýsek, Miroslav: Vzpomínky choti Viléma Mrštíka. In: Hýsek, Miroslav (ed.): Literární besedy. Praha: Topičova edice, 1940, s. 151–156.

Převzato z Venkov, č. 57, 1937.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:323e0d30-7ce2-11e7-aab4-005056827e52?page=uuid:ce2a9030-870d-11e7-94b3-005056825209

 

1941

Pražák, František: U Aloise Mrštíka. In: Pražák, František: Tvůrčí Morava, Praha, 1941, s. 3–9.

 

Pražák, František: Včely Viléma Mrštíka. Venkov: orgán České strany agrární, č. 169, roč. 36, 20. 7. 1941, příloha Neděle Venkova, s. 1.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:8dedc000-5ab1-11e8-afe6-005056825209?page=uuid:ebc65390-5ad4-11e8-afe6-005056825209

 

Hýsek, Miroslav: O Josefu Holečkovi, O bratřích Mrštících. Praha: Národní rada česká, 1941.

 

1942

Mrštíková, Božena: Mrštíkové. Praha: František Borový, 1942.

 

Havelka, Emanuel: Jak jsme rozšiřovali s Mrštíkem diváckou jednotřídku. Lidové noviny, č. 364, roč. 50, 20. 7. 1942, s. 3. 

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:92354290-7e8f-11dd-8980-000d606f5dc6?page=uuid:8d40b630-75e2-11dd-9a23-000d606f5dc6

 

Havelka, Emanuel: Divácký včelař. Lidové noviny, č. 515, roč. 50, 12. 10. 1942, s. 4. 

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:9f6b59a0-7a83-11dd-93a1-000d606f5dc6?page=uuid:5e923b10-752e-11dd-9d7b-000d606f5dc6

 

Havelka, Emanuel: Z rodinné kroniky bratří Mrštíků. Lidové noviny, č. 575, roč. 50, 16. 11. 1942, s. 3–4. 

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:570e0430-7a58-11dd-8799-000d606f5dc6?page=uuid:bd008850-7538-11dd-9a41-000d606f5dc6

 

Havelka, Emanuel: Těšanská Maryša. Lidové noviny, č. 587, roč. 50, 23. 11. 1942, s. 4. 

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:d6cd3c10-7a5b-11dd-b9f3-000d606f5dc6?page=uuid:26821d70-7539-11dd-a226-000d606f5dc6 

 

1943

Mrštiková, Božena: Mrštíkovy včely. Praha: Vyšehrad, 1943.

 

Havelka, Emanuel: Pohádka máje a její Helenka. Lidové noviny, č. 15, roč. 51, 17. 1. 1943, s. nestránkovaná 4a.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:6bbcfbf0-6ebb-11dd-b1ec-000d606f5dc6?page=uuid:f1e99ab0-6a1c-11dd-bb92-000d606f5dc6

 

1945

Drábek, Jan: Z rozhovorů s paní Boženou Mrštíkovou. Loštice: Společenská knihtiskárna, 1945.

 

1946

Lasák, Oldřich: Vzpomínka na Diváky. Jak jsem maloval Aloise Mrštíka. In: Lasák, Oldřich: Z malířova zápisníku. Olomouc, 1946, s. 109–118. 

 

1948

Havelka, Emanuel: Ve škole u Aloise Mrštíka. Masarykovou stopou: měsíčník Masarykovy československé společnosti, č. 4, roč. 2, 1948, s. 58–60.

Elektronický dokument: https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:428e0420-dd5a-11ea-9e1b-5ef3fc9bb22f?page=uuid:d293e210-e0de-11ea-9a6f-5ef3fc9ae867

 

1949

Doležal, Jaromír: Vilém Mrštík si dopisuje o svém včelařství. Masarykovou stopou: měsíčník Masarykovy československé společnosti, č. 7/8, roč. 3, 1949, s. 57–58.

Elektronický dokument: https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:f6687490-dd59-11ea-a0d6-5ef3fc9bb22f?page=uuid:471cc210-e0de-11ea-a0d6-5ef3fc9bb22f

 

Marcha, Jaroslav: Potopený svět. Brno: Družstvo moravského kola spisovatelů, 1949.

Kniha vzpomínek na Brno z přelomu 19. a 20. století, na celou galerii literátů i výtvarníků, kteří tam před padesáti léty působili: Mrštíky, Kraska, Tomana, Těsnohlídka a j.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:85ac37d0-ed0f-11ea-804d-005056827e51?page=uuid:1c45c583-e631-4aec-af1f-a11d2fdb2735

 

Ondra, Josef: Jak jsme včelařili s diváckými Mrštíky. Masarykovou stopou: měsíčník Masarykovy československé společnosti, č. 5/6, roč. 3, 1949, s. 46–48.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:282526e0-dd5a-11ea-a0d6-5ef3fc9bb22f?page=uuid:23ae52d0-e0de-11ea-9a6f-5ef3fc9ae867

 

1950

Mrštíková, Božena: Vzpomínky. Praha: Vyšehrad, 1950.

 

1954

Skutil, Jan: Sběratelské památce Karla Mrštíka. Numismatické listy, č. 5, roč. 9, 1954, s. 129.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:df579700-ae10-11e9-b601-005056825209?page=uuid:23a33290-ae2d-11e9-8f08-5ef3fc9ae867

 

1956

Kanyza, J: Strážkyně Vilémova odkazu. Zprávy KVM Olomouc (Zprávy Krajského vlastivědného musea v Olomouci), č. 56, roč. 6, 1956, s. 8–9.

Medailonek k 80. narozeninám Boženy Mrštíkové.

Elektronický dokument: https://www.vmo.cz/zvmo-1956

 

Skutil, Jan: Božena Mrštíková – osmdesátiletá. Vlastivědný věstník moravský, č. 1, roč. 11, 1956, s. 30–35.

Medailonek k 80. narozeninám Boženy Mrštíkové.

Elektronický dokument: https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:6ae66130-6699-11e4-9ab5-5ef3fc9ae867?page=uuid:d6a73820-66be-11e4-8b87-001018b5eb5c

 

1957

Skutil, Jan: Olomoucké kořeny Mrštíkových "Roku na vsi". Zprávy KVM Olomouc (Zprávy Krajského vlastivědného musea v Olomouci), č. 72, roč. 7, 1957, s. 78–79. 

Elektronický dokument: https://www.vmo.cz/zvmo-1957

 

1958

Skutil, Jan: Za Boženou Mrštíkovou. Vlastivědný věstník moravský, č. 3, roč. 13, 1958, s. 193.

Elektronický dokument: https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:421fe6f0-63cd-11e4-8214-005056827e51?page=uuid:e2d23430-63d8-11e4-9ab5-5ef3fc9ae867

 

1960

Skutil, Jan: Z korespondence Josefa Holého s Aloisem Mrštíkem. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, roč. 4, 1960, s. 4–5. 

 

1961

Skutil, Jan: Korespondence bratří Mrštíků s ostravskými a slezskými spisovateli. Časopis Slezského muzea. Série B, Vědy historické, roč. 10, 1961, s. 132–133.

K stému výročí narození Aloise Mrštíka.

 

Wurmová, Milada: Ze života Aloise Mrštíka. Slovácko: práce, materiály, zprávy, roč. 3, 1961, s. 122–124.

K stému výročí jeho narození.

 

1962/63

Ošmera, Josef: Poslední Mrštík. Od Hradské cesty: prameny k dějinám a současnosti Žarošic a okolí, 1962/1963, s. 100.

Aloisův syn Karel.

 

1963

Justl, Vladimír: Bratří Mrštíkové. Praha: Divadelní ústav, 1963.

Práce obsahuje stručný životopis obou bratrů, podrobnou studii o jejich dramatickém díle, obsahy her a soupisy premiér.

 

Skutil, Jan: Divácký mrštíkovský archiv. In: Pohledy do dávné a nedávné minulosti. Mikulov: Vlastivědné muzeum, 1963, s. 32–35.

 

1964

Skutil, Jan: Příspěvky k diváckému působení bratří Mrštíků. Od Hradské cesty: prameny k dějinám a současnosti Žarošic a okolí, 1964, s. 37–43.

Z korespondence bratří Mrštíků s Františkem Marešem a zastupujícími učiteli na divácké škole.

 

1965/66

Ošmera, Josef: Památník Mrštíků v Divákách. Od Hradské cesty: prameny k dějinám a současnosti Žarošic a okolí, 1965/1966, s. 109–110.

 

Skutil, Jan: Mrštíkovský archiv o divadelní činnosti bratří Aloise a Viléma. Od Hradské cesty: prameny k dějinám a současnosti Žarošic a okolí, 1965/1966, s. 78-82.

 

1966

Vlašín, Štěpán: Bratří Mrštíkové a Diváky. In: Hachler, Emil (ed.): Bratří Mrštíkové a Diváky. Mikulov: Okresní vlastivědné muzeum, 1966, s. 3–11.

 

Skutil, Jan: Rodinná mrštíkovská korespondence. In: Hachler, Emil (ed.): Bratří Mrštíkové a Diváky. Mikulov: Okresní vlastivědné muzeum, 1966, s. 12–22.

 

Skutil, Jan: Mrštíkovská korespondence s předními českými a moravskými literáty. In: Hachler, Emil (ed.): Bratří Mrštíkové a Diváky. Mikulov: Okresní vlastivědné muzeum, 1966, s. 23–33.

 

Hek, Jiří – Skutil, Jan: Památník bratří Mrštíků v Divákách. In: Hachler, Emil (ed.): Bratří Mrštíkové a Diváky. Mikulov: Okresní vlastivědné muzeum, 1966, s. 34–36.

 

Vlašín, Štěpán: Alois Mrštík a Vilém Mrštík – slovníkové heslo. In: Hachler, Emil (ed.): Bratří Mrštíkové a Diváky. Mikulov: Okresní vlastivědné muzeum, 1966, s. 37–39.

 

Kuncíř, Ladislav – Urbanec, Jiří: Bezruč a Mrštíkové. In: Literárněvědný sborník Památníku Petra Bezruče v Opavě, 1966, 1, s. 82–94.

 

1967

Novotný, Josef Otto: Mrštíkův Rok na vsi. In: Ošmera, Josef (ed.): Klobouky u Brna: 60 let muzea. Klobouky u Brna: Vlastivědný kroužek při Osvětové besedě, 1967, s. 23–24.

 

Kunc, Jaroslav: Alois a Vilém Mrštíkové. In: Kunc, Jaroslav (ed.): Česká literární bibliografie 1945–1966. Díl 3. Praha, 1967, s. 421–430.

 

Skutil, Jan: Božena Mrštíková a Olomouc. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouc, č. 132, roč. 17, 1967, s. 11–13.

Elektronický dokument: https://www.vmo.cz/zvmo-1967

 

Skutil, Jan: Poslední Mrštík. Vlastivědná ročenka okresního archívu v Blansku, roč. 1, 1967, s. 43.

Karel Mrštík – 17. 7. 1905–14. 4. 1944.

 

1968

Hellmuth–Brauner, Vladimír: Vilém Mrštík. 1863–1912. Alois Mrštík 1861–1925. Literární pozůstalost. Praha: LA PNP, 1968.

 

Šrámek, Antonín: U Mrštíků v Divákách. Rovnost: list sociálních demokratů českých, roč. 83, 21. 9. 1968, s. 6.

Elektronický dokument: https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/periodical/uuid:f1c7c08d-8f64-4b66-be28-5f209c2c7021

 

1968/69

Horák, Jan: Co předcházelo vybudování Památníku bratří Mrštíků v Divákách. Od Hradské cesty: prameny k dějinám a současnosti Žarošic a okolí, 1968/1969, s. 117–118.

 

Skutil, Jan: Místní, pomístná a osobní jména v mrštikovském Roku na Vsi. Od Hradské cesty: prameny k dějinám a současnosti Žarošic a okolí, 1968/69, s. 93–95.

Otázky onomastiky v literárním díle.

 

1971

Skutil, Jan: Sociální motivy a odraz jihomoravské vesnice z tohoto pohledu ve slovesném díle bratří Mrštíků. In: Zemek, Metoděj (ed.): 3. mikulovské sympozium. Jižní Morava 1871–1921–1971. Mikulov: Okresní archiv Břeclav, 1971, s. 113–117.

 

Slavík, Bedřich: Důvěrný pohled na Viléma Mrštíka. Opava: Sdružení umělců slezských, 1971.

 

1972

Skutil, Jan: Vývoj textu dvou odvedeneckých povídek z Roku na vsi. Vlastivědná ročenka Okresního archívu Blansku, roč. 11, 1972, s. 57–71.

 

1973

Wágner, Jaromír: Diváky bratří Mrštíků. Svobodné slovo: list Československé strany socialistické, roč. 29, 8. 11. 1973, s. 4.

 

Vlašín, Štěpán: Diváky: památník bratří Mrštíků. Brno: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP), 1973.

 

1974

Skutil, Jan: Postava Cyrila Rybáře z Roku na vsi bratří Mrštíků. Jižní Morava, č. 1, roč. 10, 1974, s. 161–166.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:b61b3b27-f287-11e1-bcab-0050569d679d?page=uuid:0f7befbc-f288-11e1-bcab-0050569d679d

 

Skutil, Jan: Vývoj textu prózy Satanáš v Roku na vsi bratří Mrštíků. Vlastivědný věstník moravský, č. 3, roč. 26, 1974, s. 302–306.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:78bc59a0-5f8b-11e4-be62-005056825209?page=uuid:a962f420-5fa3-11e4-be62-005056825209

 

1974/1975

Skutil, Jan: Mrštíkovský slovácký jarmark a jeho textové proměny. Slovácko: společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí, roč. 16/17, 1974/1975, s. 35–41.

 

1975

Alois Mrštík: 14. 10. 1861–24.2.1925: medailón s bibliografií význačného regionálního autora k 50. výročí jeho úmrtí. Brno: Knihovna Jiřího Mahena, 1975.

 

1976

Skutil, Jan: Rok na vsi jako problém ediční a literárněgenetický. Vlastivědná ročenka Okresního archívu Blansko, 1976, s. 3–80.

 

Skutil, Jan: Vyústění moravské kronikářské tradice v mrštíkovském Roku na vsi. Vlastivědný věstník moravský, č. 1, roč. 28, 1976, s. 101–106.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:f7400eb0-722e-11e4-8d66-5ef3fc9bb22f?page=uuid:991aa3c0-7244-11e4-9d98-005056825209

 

1976/77

Skutil, Jan: Popis slováckých hodů v mrštíkovském Roku na vsi. Slovácko: společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí, roč. 18/19, 1976/1977, s. 97–106.

 

1977

Skutil, Jan: Koncepce textu kronikářské práce na příkladě novoroční beletrie. Vlastivědná ročenka okresního archívu Blansko, 1977, s. 43–55.

Povídka Nový rok z díla bratří Mrštíků Rok na vsi.

 

1978

Havel, Rudolf – Kuncíř, Ladislav – Janáčková, Jaroslava: Nedosněné sny. Korespondence bratří Mrštíků. Praha: Odeon, 1978.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:0866c5b0-21bf-11e3-a5bb-005056827e52?page=uuid:b156b4b0-2bc8-11e3-b62e-005056825209

 

Toman, Josef: Poslední den A. Mrštíka. Svobodné slovo: list Československé strany socialistické, roč. 34, 28. 2. 1978, s. 5.

 

1979

Jaroš, Jiří: K problematice písmácké tvorby a profesionální literatury. Rukopisné vzpomínky dělnického písmáka Viléma Perníkáře z Divák ve vztahu k dílu bratří Mrštíků. In: Česká literatura, č. 6, roč. 27, 1979, s. 529–538. 

Elektronický dokument: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=CesLit/27.1979/6/529.png

 

Blažek, Josef: Diváky včera a dnes. Nový život: list OV KSČ a rady ONV Břeclav, roč. 19, 20. 9. 1979, s. 3.

 

Ocásková, Jaroslava: Pozůstalost Boženy Mrštíkové. Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, č. 198, roč. 29, 1979, s. 13–14.

Elektronický dokument: https://www.vmo.cz/zvmo-1979

 

Kožík, František: Neklidné babí léto. Praha: Československý spisovatel, 1979.

Životní příběh malířky Zdenky Braunerové (volné pokračování románu Na křídle větrného mlýna).

 

1980

Gála, Antonín: Medové krajíčky Aloise Mrštíka. Svobodné slovo: list Československé strany socialistické, roč. 36, 27. 2. 1980, s. 5.

 

Hlaváček, Libor: Neznámý Alois Mrštík. Jižní Morava, č. 1, roč. 16, 1980, s. 200–201.

 

1981

Herben, J. – Hrdlička, J.: Jak je to s hrobem Aloise Mrštíka. Svobodné slovo: list Československé strany socialistické, roč. 37, 25. 11. 1981, s. 3.

 

Kala, František: O bratřích Mršticích trochu jinak. Malovaný kraj, č. 4, roč. 17, 1981, s. 17–18.

 

Nečas, Ctibor: Roky učitelského působení Aloise Mrštíka na vsích jižní Moravy. Jižní Morava, roč. 17, 1981, s. 246–247.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:3883155e-f291-11e1-b441-0050569d679d?page=uuid:a586f362-f291-11e1-b441-0050569d679d

 

1982

Nečas, Ctibor: Učitelské působení Aloise Mrštíka na jížní Moravě. In: Zemek, Metoděj – Kordiovský, Emil (eds.): 11. mikulovské sympozium. Pokrokové proudy ve výchově a vzdělávání na jižní Moravě v uplynulých 350 letech. Praha, 1982, s. 189.

 

Hunkař, L. M.: Divácké putování Maryša. Program. Hustopeče: Odbor turistiky těl. jednoty Nová huť Klementa Gottwalda (NHKG), 1982, nestr.

 

Kala, František: Říkali mi paní Vilémová. Malovaný kraj, č. 1, roč. 18, 1982, s.17–18.

 

Švyhnos, Petr: Dědinou z Roku na vsi. Brněnský večerník, roč. 13, 3. 9. 1982, s. 5.

 

1984

Dvořáková, Hana: Vilém Mrštík a lidová kultura. Malovaný kraj, č. 5, roč. 20, 1984, s. 17.

 

Skutil, Jan: Korespondence Svatopluka Čecha s bratry Mrštíky o vydání Roku na vsi ve Květech z let 1898–1904. In: Dvořák, Jaromír (ed.): Středisko: sborník Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci, roč. 67. Olomouc: Vlastivědná společnost muzejní, 1984, s. 37–44.

 

Skutil, Jan: Mrštíkova kronika školy v Divákách. Vlastivědný věstník moravský, č. 1, roč. 36, 1984, s. 104–106.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:9efe7fb1-981d-11e4-9a7e-5ef3fc9bb22f?page=uuid:03e28e80-9837-11e4-b7ae-001018b5eb5c

 

Horák, Jan: Knihovnické výročí. Nový život: list OV KSČ a rady ONV Břeclav, roč. 34, 16. 8. 1984, s. 3. 

Příspěvek k 90. výročí založení knihovny Aloisem Mrštíkem. 

 

Stratil, Václav: Věrná strážkyně odkazu Viléma Mrštíka. In: Dvořák, Jaromír (ed.): Středisko: sborník Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci, roč. 67. Olomouc: Vlastivědná společnost muzejní, 1984, s. 93–96.

 

Švyhnos, Petr: Mrštíkův včelař. Rovnost: list sociálních demokratů českých, roč. 99, 31. 3. 1984, s. 3.

Mikuláš Gracl, 18901972, včelmistr

Elektronický dokument: https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/periodical/uuid:f1c7c08d-8f64-4b66-be28-5f209c2c7021

 

Skutil, Jan: Památce Karla Mrštíka. Jižní Morava, roč. 20, 1984, s. 322–326.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:438470d3-f294-11e1-b441-0050569d679d?page=uuid:dcba3d57-f294-11e1-b441-0050569d679d

 

1985

Horák, Jan: Alois Mrštík knihovníkem. Čtenář: měsíčník pro práci s knihou, č. 5, roč. 37, 1985, s. 170.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:5e5fa390-6314-11e5-9a33-5ef3fc9ae867?page=uuid:7f888b70-631b-11e5-b7d6-5ef3fc9bb22f

 

Skutil, Jan: Pohled do vnitřní dílny bratří Mrštíků – do textového vývoje prózy satanáš. Od Hradské cesty: prameny k dějinám a současnosti Žarošic a okolí, 1985, s. 112–121.

 

Švyhnos, Petr: Na okraj Roku na vsi. Rovnost: list sociálních demokratů českých, roč. 100, 16. 8. 1985, příloha Čtení na konec týdne, s. 3.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/periodical/uuid:f1c7c08d-8f64-4b66-be28-5f209c2c7021

 

1986

Němeček, Jaroslav: Divácká Maryša. Malovaný kraj: národopisný a vlastivědný časopis Slovácka, č. 5., roč. 22, 1986, s. 22.

Premiéra na ochotnické scéně v roce 1921.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:3e8d0660-1cb7-11e4-a8ab-001018b5eb5c?page=uuid:9957ad20-1d1b-11e4-8413-5ef3fc9ae867

 

Skutil, Jan: Památce Boženy Mrštíkové – doplňky jejich vzpomínek. Vlastivědný věstník moravský, č. 1, roč. 38, 1896, s. 56–57.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:32749841-793f-11e4-91d2-001018b5eb5c?page=uuid:5cabc340-79cb-11e4-964c-5ef3fc9bb22f

 

Víchová, Božena: Vzpomínáme autora Roku na vsi. Rovnost: list sociálních demokratů českých, roč. 101, 14. 10. 1986, s. 5.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/periodical/uuid:f1c7c08d-8f64-4b66-be28-5f209c2c7021

 

1987

(pd): Mrštíkovy Diváky. Rovnost: list sociálních demokratů českých, roč. 102, 23. 1. 1987, příloha.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/periodical/uuid:f1c7c08d-8f64-4b66-be28-5f209c2c7021

 

Holánková, Milada: Alois Mrštík. Personální bibliografie k 65. výročí úmrtí. Břeclav: Okresní knihovna, 1987.

 

Skutil, Jan: Genealogie selských rodin a jiných hrdinů v mrštíkovském Roku na vsi. Zpravodaj Klub genealogů a heraldiků Ostrava (KGHO), č. 29, 1987, s. 3–8.

Elektronický dokument: http://www.historie.hranet.cz/heraldika/zkgho/zkgho29.pdf

 

Šteflíčková, Jarmila: Vilém Mrštík beletrista. Brno: Knihovna Jiřího Mahena, 1987. 

 

1988

Diváky – Památník bratří Mrštíků. In: Kalus, Jaromír: Muzea na Moravě a ve Slezsku. Ostrava, 1988, s. 92.

 

1989

Pytlík, Radko: Vilém Mrštík. Osud talentu v Čechách. Praha: Melantrich, 1989.

 

Skutil, Jan: Vedlejší hrdinové mrštíkovského "Roku na vsi". Od Hradské cesty: prameny k dějinám a současnosti Žarošic a okolí, 1989, s. 47–55.

 

Štarha, Ivan: Diváky. Z dějiny Habrůvky bratří Mrštíků. Jižní Morava, roč. 25, 1989, s. 288–289.

Recenze stejnojmenné knihy Diváky. Z dějin Habrůvky bratří Mrštíků.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:e8871eac-f29a-11e1-b441-0050569d679d?page=uuid:7156eb90-f29b-11e1-b441-0050569d679d

 

1990

Holánková, Milada: Alois Mrštík. Personální bibliografie k 75. výročí úmrtí. Břeclav: Okresní knihovna, 1990.

 

1991

Kubíček, Tomáš: Alois Mrštík (Literární medailonek). Duha, č. 4, roč. 5, 1991, s. 16–17.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:9c4770e6-644a-11e0-8ad7-0050569d679d?page=uuid:a8a94d58-644a-11e0-8ad7-0050569d679d

 

 

1993

Nečas, Ctibor: Žerotín, čtenářský a pěvecký spolek v Rakvicích (1883-1910). In: Kordiovský, Emil (ed.): 22. mikulovské sympozium. Politické strany a spolky na jižní Moravě. Mikulov: Státní okresní archiv, 1993, s. 219–222.

Jednatelem spolku byl Alois Mrštík (tehdy si říkal Aleš). Ve spolkové místnosti v hostinci U raka byla uložena Kniha přání a stížností tohoto spolku, kterou založil Alois Mrštík, do této knihy zaznamenávali členové (včetně A. Mrštíka) nejrůznější požadavky, dotazy atd.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:66bea060-0c0b-11e4-8e0d-005056827e51?page=uuid:07a91ca3-37c8-459e-888a-ea29781505dc

 

Pytlík, Radko: Podivná smrt Viléma Mrštíka. Signál: nezávislý týdeník, č. 24, roč. 29, 1993, s. 24–25.

 

1997

Koupil, Miroslav: Vilém Perníkář – Pervil. Malovaný kraj: národopisný a vlastivědný časopis Slovácka, č. 6, roč. 33, 1997, s. 23.

Písmák a řezbář, narozen 1879, zemřel 1960.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:8ebd12f0-06c4-11e4-beed-5ef3fc9ae867?page=uuid:04d674a0-06dd-11e4-88bc-001018b5eb5c

 

1998

Mrštíková, Božena: Po Vilémově smrti. Vilémův otec a Diváky. Malovaný kraj: národopisný a vlastivědný časopis Slovácka, č. 4, roč. 34, 1998, s. 18–19.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:2f2540e0-efb0-11e3-97c9-001018b5eb5c?page=uuid:9d9ba7d0-f75d-11e3-add3-001018b5eb5c

 

2000

Merhaut, Luboš: Alois Mrštík. In: Opelík, Jiří (ed.): Lexikon české literatury Osobnosti, díla, instituce. Díl 3, svazek 1, M–O. Praha: Academia, 2000, s. 344–347.

 

Merhaut, Luboš: Norbert Mrštík. In: Opelík, Jiří (ed.): Lexikon české literatury Osobnosti, díla, instituce. Díl 3, svazek 1, M–O. Praha: Academia, 2000, s. 347–348.

 

Merhaut, Luboš: Vilém Mrštík. In: Opelík, Jiří (ed.): Lexikon české literatury Osobnosti, díla, instituce. Díl 3, svazek 1, M–O. Praha: Academia, 2000, s. 348–354.

 

Bartůšková, Sylva: Božena Mrštíková. In: Opelík, Jiří (ed.): Lexikon české literatury Osobnosti, díla, instituce. Díl 3, svazek 1, M–O. Praha: Academia, 2000, s. 354–355.

 

2002

Rambousek, Jiří: Jihlavský lékárník František Mrštík. Vlastivědný sborník Vysočiny: oddíl věd společenských, roč. 13, 2002, s. 195–209.

 

2007

Altman, Karel: Zdroje poznatků o životě a národopisném díle bratří Mrštíků. Národopisná revue, č. 3, roč. 17, 2007, s. 132–138. 

Elektronický dokument: https://revue.nulk.cz/wp-content/uploads/2021/04/r3-2007.pdf

 

2010

Grmolec, Zdeněk: Divoká bolest Viléma Mrštíka. Jihlava: Listen, 2010.

 

2013

Haman, Aleš: Vilém Mrštík – naturalista, nebo impresionista? Glosa k povaze jeho próz. In: Schreiberová, Jarmila (ed.): 45. Literární archiv: sborník Památníku národního písemnictví. Vilém Mrštík – od realismu k moderně: k 150. výročí narození. Praha: Památník národního písemnictví, 2013, s. 9–12.

 

Jechová, Hana Voisine: Naturalistická barevnost v dílech Viléma Mrštíka. In: Schreiberová, Jarmila (ed.): 45. Literární archiv: sborník Památníku národního písemnictví. Vilém Mrštík – od realismu k moderně: k 150. výročí narození. Praha: Památník národního písemnictví, 2013, s. 13–21.

 

Jedličková, Alice: Zvětšeniny ze stylu bratří Mrštíků. Impresionistické stopy v realistické malbě. In: Schreiberová, Jarmila (ed.): 45. Literární archiv: sborník Památníku národního písemnictví. Vilém Mrštík – od realismu k moderně: k 150. výročí narození. Praha: Památník národního písemnictví, 2013, s. 23–34.

 

Hrdina, Martin: Mrštíkův román Santa Lucia jako reflex debaty o realismu na přelomu osmdesátých a devadesátých let. In: Schreiberová, Jarmila (ed.): 45. Literární archiv: sborník Památníku národního písemnictví. Vilém Mrštík – od realismu k moderně: k 150. výročí narození. Praha: Památník národního písemnictví, 2013, s. 35–52.

 

Tomášek, Martin: Galerií literárních krajin Viléma Mrštíka. In: Schreiberová, Jarmila (ed.): 45. Literární archiv: sborník Památníku národního písemnictví. Vilém Mrštík – od realismu k moderně: k 150. výročí narození. Praha: Památník národního písemnictví, 2013, s. 53–84.

 

Moldanova, Dobrava: Vilém Mrštík a mladá próza v roce 1893. In: Schreiberová, Jarmila (ed.): 45. Literární archiv: sborník Památníku národního písemnictví. Vilém Mrštík – od realismu k moderně: k 150. výročí narození. Praha: Památník národního písemnictví, 2013, s. 85–95.

 

Ježková, Petra: Buď smrť zdolá mne, nebo smrť zdolám já. Anežka Boženy a Viléma Mrštíkových. In: Schreiberová, Jarmila (ed.): 45. Literární archiv: sborník Památníku národního písemnictví. Vilém Mrštík – od realismu k moderně: k 150. výročí narození. Praha: Památník národního písemnictví, 2013, s. 97–110.

 

Holý, Jiří: Vilém Mrštík jako antisemita? In: Schreiberová, Jarmila (ed.): 45. Literární archiv: sborník Památníku národního písemnictví. Vilém Mrštík – od realismu k moderně: k 150. výročí narození. Praha: Památník národního písemnictví, 2013, s. 111–117.

 

Poláček, Jiří: Román o Vilému Mrštíkovi. In: Schreiberová, Jarmila (ed.): 45. Literární archiv: sborník Památníku národního písemnictví. Vilém Mrštík – od realismu k moderně: k 150. výročí narození. Praha: Památník národního písemnictví, 2013, s. 119–125.

 

Taudová, Hana: Kamarádi zlatí – milá kamarádečko. Korespondence Gabriely Preissové s bratry Aloisem a Vilémem Mrštíky. In: Schreiberová, Jarmila (ed.): 45. Literární archiv: sborník Památníku národního písemnictví. Vilém Mrštík – od realismu k moderně: k 150. výročí narození. Praha: Památník národního písemnictví, 2013, s. 171–187.

 

Dandová, Marta – Kuthanová, Michaela: Korespondence Jaroslava Kvapila s Vilémem Mrštíkem, Aloisem Mrštíkem a Boženou Mrštíkovou. In: Schreiberová, Jarmila (ed.): 45. Literární archiv: sborník Památníku národního písemnictví. Vilém Mrštík – od realismu k moderně: k 150. výročí narození. Praha: Památník národního písemnictví, 2013, s. 189–254.

 

2016

Sekereš, Jiří: Úly bratří Mrštíků – stručná historie a zpráva o konzervátorském zásahu. RegioM: zpravodaj Regionálního muzea v Mikulově, č. 2015, roč. 24, 2016, s. 191–200.

Elektronický dokument: https://www.rmm.cz/regiom/2015/10_sekeres.pdf

 

8056
r3-2007-scaled

Související aktuality/články

Změna otevírací doby 14. a 15. 6. 2024

Památník bratří Mrštíků bude 15. 6. 2024 uzavřen!

Archeologické muzejní odpoledne 19. 5. 2024

Akce v Památníku bratří Mrštíků! Muzejní odpoledne zaměřené na archeologii! VSTUP ZDARMA

Zavřít
Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím