žlutý fitr knihy1

Výběrová bibliografie

1901

Kamper, Jaroslav: Bratři Mrštíkové. Obzor literární a umělecký, 3, 1901, s. 35.

 

1912

Kalus, Josef: Památce Viléma Mrštíka. Brno, Moravská knihovna, 1912, r. 1, č. 3.

Elektronický dokument: https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:cdacf410-4952-11e8-9a44-005056827e52?page=uuid:9b74d410-6a6b-11e8-bfeb-5ef3fc9bb22f

 

1923

Mrštíková, Božena: Jak Vilém Mrštík včelařil. Několik vzpomínek. Olomouc: vlastním nákladem, 1923.

 

1928

Ošmera, Josef: Bratři Alois a Vilém Mrštíkové. In: Hustopečsko. Hustopeče 1928, s. 218–223.

 

1941

Pražák, František: U Aloise Mrštíka. In: Pražáka, Františka: Tvurčí Morava, Praha, 1941, s. 3–9.

 

Pražák, František: Včely Viléma Mrštíka. Venkov, 20. 7. 1941, 

 

1942

Mrštíková, Božena: Mrštíkové. Praha: František Borový, 1942.

 

1943

Mrštiková, Božena: Mrštíkovy včely. Praha: Vyšehrad, 1943.

 

1945

Drábek, Jan: Z rozhovorů s paní Boženou Mrštíkovou. Loštice: Společenská knihtiskárna, 1945.

 

1946

Lasák, Oldřich: Vzpomínky na Diváky. Jak jsem maloval Aloise Mrštíka. In: Lasák, Oldřich: Z malířova zápisníku. Olomouc, 1946, s. 109–118. 

 

1948

Havelka, Emanuel:  Ve škole u Aloise Mrštíka. Masarykovou stopou, 2, 1948, s. 58–60.

 

1949

Doležal, J.: Vilém Mrštík si dopisuje o svém včelařství. Masarykovou stopou, roč. 3,  č. 7/8, 1949, s. 57–58.

 

1962/63

Ošmera, Josef: Poslední Mrštík (Aloisův syn Karel)Od Hradské cesty, 1962/63, s. 100.

 

1963

Justl, Vladimír: Bratří Mrštíkové. Praha: Divadelní ústav, 1963.

 

Skutil, Jan: Divácký mrštíkovský archiv. (Úvod do problematiky.) In: Pohledy do dávné a nedávné minulosti. MIkulov 1963, s. 32–35.

 

1965/66

Ošmera, Josef: Památník Mrštíků v Divákách. Od Hradské cesty, 1965/66, s. 109–110.

1966

Hachler, E.: Bratří Mrštíkové a Diváky. Mikulov: Okresní vlastivědné muzeum, 1966.

 

Kuncíř, Ladislav – Urbanec, Jiří: Bezruč a Mrštíkové. Literárněvědný sborník Památkníku Petra Bezruče v Opavě, 1, 1966, s. 82–94.

 

1967

Kunc, Jaroslav: Alois a Vilém Mrštíkové. In: Kunc, Jaroslav: Česká literární bibliografie 1945–1966. Díl 3. Praha, 1967, s. 421–430.

 

Skutil, Jan: Božena Mrštíková a Olomouc. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouc, 1967, č. 132, s. 11–13.

1968

Hellmuth–Brauner, Vladimír: Vilém Mrštík. 1863–1912. Alois Mrštík 1861–1925. Literární pozůstalost. Praha: LA PNP, 1968.

1968/69

Horák, Jan: Co předcházelo vybudování Památníku bratří Mrštíků v Divákách. Od Hradské cesty, 1968/69, s. 117–118.

 

1973

Wágner, J.: Diváky bratří Mrštíků. Svobodné slovo, 8. 11. 1973, s. 4.

 

1975

Alois Mrštík: 14. 10. 1861–24.2.1925: medailón s bibliografií význačného regionálního autora k 50. výročí jeho úmrtí. Brno: Knihovna Jiřího Mahena, 1975.

 

1979

Jaroš, Jiří: K problematice písmácké tvorby a profesionální literatury. Rukopisné vzpomínky dělnického písmáka Viléma Perníkáře z Divák ve vztahu k dílu bratří Mrštíků. Česká literatura, roč. 27, č. 6, 1979, s. 529–538. 

Elektronický dokument http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=CesLit/27.1979/6/529.png

 

Ocásková, Jaroslava: Pozůstalost Boženy Mrštíkové. In: Zprávy Krajskéího vlastivědného muzea v Olomouci, 1979, č. 198, s. 13–14.

 

1980

Gála, A.: Medové krajíčky Aloise Mrštíka. Svobodné slovo, 27. 2. 1980, s. 5.

 

Hlaváček, Libor: Neznámý Alois Mrštík. Jížní Morava, roč. 16, č. 1, 1980, s. 200–201.

 

1981

Herben, Jan – Hrdlička, J.: Jak je to s hrobem Aloise Mrštíka. Svobodné slovo, 25. 11. 1981, s. 3.

 

Kala, František: O bratřích Mršticích trochu jinak. Malovaný kraj, roč. 17, č. 4, 1981, s. 17–18.

 

Nečas, Ctibor: Roky učitelského působení Aloise Mrštíka na vsích jížní Moravy. Jížní Morava 17, 1981.

 

1982

Nečas, Ctibor: Učitelské působení Aloise Mrštíka na jížní Moravě. In: Pokrokové proudy ve výchově a vzdělávání na jižní Moravě v uplynulých 350 letech, Praha, 1982, s. 189.

 

1984

Dvořáková, Hana: Vilém Mrštík a lidová kultura. Malovaný kraj, roč. 20, č. 5, 1984, s. 17.

 

 

Horák, J.: Knihovnické výročí. Nový život [list OV KSČ a rady ONV Břeclav], 16. 8. 1984, s. 3. 

Příspěvek k 90.výročí založení knihovny Aloisem Mrštíkem. 

 

1985

Horák, Jan: Alois Mrštík knihovníkem. Čtenář, 37, 1985, s. 3.

 

1986

Němeček, Jaroslav: Divácká Maryša. Malovaný kraj, 22, 1986, č. 5.

(Premiéra na ochotnické scéně v roce 1921)

 

1987

(pd): Mrštíkovy Diváky. Rovnost, 23. 1. 1987, příl.

 

Holánková, Milada: Alois Mrštík. Personální bibliografie k 65. výročí úmrtí. Břeclav: Okresní knihovna, 1987.

 

1988

Diváky – Památník bratří Mrštíků. In: Kalus, Jaromír: Muzea na Moravě a ve Slezsku. Ostrava, 1988, s. 92.

 

1989

Pytlík, Radko: Vilém Mrštík. Osud talentu v Čechách. Praha, Melantrich 1989.

 

1990

Holánková, Milada: Alois Mrštík. Personální bibliografie k 75. výročí úmrtí. Břeclav: Okresní knihovna, 1990.

 

1991

Kubíček, Tomáš: Alois Mrštík (Literární medailonek). Duha, roč. 5, č. 4, 1991, s. 16–17.

Elektronický dokument https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:9c4770e6-644a-11e0-8ad7-0050569d679d?page=uuid:a8a94d58-644a-11e0-8ad7-0050569d679d

 

1993

Pytlík, Radko: Podivná smrt Viléma Mrštíka. Signál, 29, 1993, č. 24, s. 24–25.

 

1998

Mrštíková, Božena: Po Vilémově smrti. Vilémův otec a Diváky. Malovaný kraj, roč. 34, č. 4, 1998, s. 18–19.

 

2007

Altman, Karel: Zdroje poznatků o životě a národopisném díle bratří Mrštíků. Národopisná revue, roč. 17, č. 3., 2007, s. 132–138. 

Elektronický dokument https://revue.nulk.cz/wp-content/uploads/2021/04/r3-2007.pdf

 

 

 

 

 

8056
r3-2007-scaled
Zavřít
Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím