1963 veranda

Historie Památníku

Historie památníku sahá k roku 1958, v květnu toho roku, krátce před úmrtím Boženy Mrštíkové (1876–1958), se ustavilo v Divákách Sdružení přátel díla bratří Mrštíků, které v obydlí Viléma Mrštíka instalovalo malou výstavu k 95. výročí jeho narození.

Dnešní Památník bratří Mrštíků byl obcí Diváky vykoupen a převeden do správy okresu Břeclav; proto byl památník svěřen do správy tehdejšímu okresnímu muzeu, kterým bylo Okresní vlastivědné muzeum v Mikulově (dnes Regionální muzeum v Mikulově). Při nedávných změnách ve státní správě je památník majetkem Jihomoravského kraje a je stále spravován muzeem v Mikulově.

V době výkupu, tj. přelom 50. a 60. let 20. století, byl dům obýván obyvateli, kteří s rodinou Mrštíkových neměli nic společného, neboť Božena Mrštíková se po smrti manžela v roce 1912 odstěhovala zpátky do rodného Hejčína (Olomouc) a po smrti Aloise Mrštíka (v roce 1925) se odstěhoval i jeho syn Karel s matkou Marií.

Dům byl mikulovskému muzeu z důvodu výše popsaných okolností svěřen prázdný. Nicméně ještě v době, kdy žil Alois Mrštík v domě po svém bratru, projevily některé tehdejší paměťové instituce zájem o Vilémovo vybavení a další osobní drobnosti. Nejdříve tedy v rámci své akviziční aktivity získalo od Aloise z Vilémovy pozůstalosti některé předměty nedaleké muzeum v Kloboukách u Brna. Dalším ze zájemců bylo Sdružení výtvarných umělců Moravských, které v Domě umělců v Hodoníně (dnes Galerie výtvarného umění v Hodoníně) vystavovalo předměty v tzv. Vilémově jizbě. Po smrti Boženy Mrštíkové získalo její pozůstalost Vlastivědné muzeum v Olomouci.

Ve sbírkách samotného tehdejšího Okresního muzea v Mikulově se nenacházelo téměř nic, proto se vedení mikulovského muzea rozhodlo spolupracovat při přípravě první expozice k 100. výročí narození Viléma Mrštíka (otevření 1963) s literárním oddělením Moravského zemského muzea v Brně.

Druhou expozici připravovalo v letech 1977 až 1979 Regionální muzeum v Mikulově a do zkušebního období byla uvedena 1. července 1982. Od roku 1983 s drobnými úpravami až do konce roku 2017 sloužila veřejnosti.

Nová stála expozice je třetí v pořadí.

 

Zavřít
Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím