IMG_5448

Archivní prameny

1262

MZA Brno, E 25 Jezuité Brno (1241–1763), listina inv. č. 17 (sign. 30 Diváky a hora martinická, 30B).
Falzum hlásící se do roku 1262, pravděpodobně bylo sepsáno mezi 18. 2. 1286 až 29. 5. 1287 – Olomoucký biskup Bruno dává zábrdovickému klášteru souhlas, aby prodal ves Diváky herburskému klášteru v Brně.
Fotografie listiny dostupné z: https://www.monasterium.net/mom/CZ-MZA/E25/17/charter
Přepis listiny v CDM III dostupný z: https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=3&bookid=69&page=344
Moderní edice CDB V/1, s. 519–521, č. 349.

1600

MZA Brno, G2 Nová sbírka (1243–1958), karton 8, sign. 88/1 Listina z roku 1600 – Práva horenská hor diváckých.
Opis listiny týkající se horenského práva obce Diváky z roku 1600. Opis, česky. 

1825

ÚAZK Praha, Císařské povinné otisky, Diváky – mapové listy 0443-1-001 a 0443-1-002 z roku 1825.
Dům čp. 57 měl v roce 1825 číslo stavební parcely 153. Usedlost má tzv. hákový tvar, na konci zahrady je žlutě vybarvená stodola (č. p. 154). 
Dostupné z: https://ags.cuzk.cz/archiv/

MZA Brno, D 9 Indikační skici, Diváky – mapový list sign. 0412 z roku 1825.
Indikační skici Divák se nedochovaly v celistvosti, na mapové listu lze pouze vidět stodola č. parcely 154, dříve patřící k Vilémovu domu.
Dostupné z: https://www.mza.cz/indikacniskici/skica/detail/MOR041218250

1845

LA PNPMrštík Alois a Mrštík Vilém (1845–1976).
1. Doklady a) vlastní; b) rodinné. 2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí. 3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí. 4. Tisky. 5. Výstřižky. 6. Fotografie. 7. Dokumentace (opisy korespondence L. Kuncíře). 8. Varia
Archivní pomůcka: Brauner, Vl. Hellmuth: Mrštík Vilém 1863–1912, Mrštík Alois 1861–1925, 1845–1976. Popis fondu, 1968, s. 53, ev.č. 454.


1857

SOkA Břeclav, Okresní úřad Hustopeče, inv. č. N Diváky 1857, čp. 57.
V roce 1857 bydlel v domě Vincenz Prazl (nar. 1808) s rodinou.
Dostupné z: https://www.mza.cz/scitacioperaty/digisada/detail/5151?image=226204010-000003-000000-00000N-000000-01-BV0456-01750.jp2

1861

MZA Brno, E 67 Sbírka matrik, Matrika 15681 N Jimramov (1831–1914), s. 138.
Narození Aloise Mrštíka v r. 1861 v Jimramově.
Dostupné z: https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/10813?image=216000010-000253-003380-000000-015681-000000-00-B00313-00700.jp2

1869

SOkA Břeclav, Okresní úřad Hustopeče, inv. č. 1156, Diváky 1869, čp. 57.
V roce 1869 bydlel v domě František Valoušek (nar. 1812) s rodinou, druhý nejstarší syn Jan (nar. 1854) byl krejčí, v domě s nimi žil i vdovec František Paulík (nar. 1810), zaměstnáním tkadlec.
Dostupné z: https://www.mza.cz/scitacioperaty/digisada/detail/5211?image=226204010-000003-000205-001156-000657-01-BV0201-02380.jp2

1880

SOkA Břeclav, Okresní úřad Hustopeče, inv. č. 1211, Diváky 1880, čp. 57.
V roce 1880 bydlel v domě tentýž František Valoušek (nar. 1812) s rodinou.
Dostupné z: https://www.mza.cz/scitacioperaty/digisada/detail/5269?image=226204010-000003-000205-001211-000712-01-BV0243-01490.jp2

(1828–) 1880–1914

SOkA Břeclav, Základní devítiletá škola Diváky (1862–1989), inv. č. 108 Kronika školní.
V sešitu zápisky vedené Aloisem Mrštíkem, jakožto diváckým učitelem. A. Mrštík sepsal z roztroušených zmínek předchozích učitelů historii místní školy, sám v chronologickém zápisu dále pokračoval.

1883–1889

SOkA Břeclav, NAD 813 Sbírka jednotlivin, kart. 2, inv. č. 027 Kniha přání a stížností čtenářského spolku Žerotín v Rakvicích.
Ve školním sešitu zápisky vedené Aloisem Mrštíkem.

1905

MZA Brno, E 67 Sbírka matrik, Matrika 17372 N Zemská porodnice Brno (1904–1906), pag. 358.
Narození Karla Mrštíka v r. 1905 v Brně (syn Aloise Mrštíka a Marie, roz. Bezděkové).
Dostupné z: https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/8192?image=216000010-000253-003381-000000-017372-000000-00-B03363-01800.jp2

1910

SOkA Břeclav, Okresní úřad Hustopeče, inv. č. 1291, Diváky 1910, čp. 57.
Sčítací operát z roku 1910 dokumentuje vlastnictví čp. 57 už Vilémem Mrštíkem.
Dostupné z: https://www.mza.cz/scitacioperaty/digisada/detail/5367?image=226204010-000003-000205-001291-000803-01-BV0307-01980.jp2

1910

SOkA Břeclav, Okresní úřad Hustopeče, inv. č. 1291, Diváky 1910, čp. 56.
Sčítací operát z roku 1910 dokumentuje vlastnictví i čp. 56 Vilémem Mrštíkem, dům je neobydlen.
Dostupné z: https://www.mza.cz/scitacioperaty/digisada/detail/5367?image=226204010-000003-000205-001291-000803-01-BV0307-01950.jp2

1910

SOkA Břeclav, Okresní úřad Hustopeče, inv. č. 1291, Diváky 1910, čp. 170.
Sčítací operát z roku 1910 dokumentuje vlastnictví i čp. 170 Vilémem Mrštíkem, dům je neobydlen.
Dostupné z: https://www.mza.cz/scitacioperaty/digisada/detail/5367?image=226204010-000003-000205-001291-000803-01-BV0307-05060.jp2 

1945

SOkA Břeclav, NAD 813 Sbírka jednotlivin, kart. 2, inv. č. 038 Marie Mrštíková hledá pomocnici do domácnosti.
Strojopisný text vyhlášení, že Marie Mrštíková hledá do Prahy pomocnici do domácnosti, který nechal vyhlásit obchodník Vladimír Bezděk z Kobylí (bratr M. M.). Razítko Bezděkova obchodu s podpisem.

 

Související aktuality/články

Víkend památkových domků 2023

Víkend památkových domků 2023 proběhne i v Památníku bratří Mrštíků | 3. – 4. 6. 2023 | 9:00 – 17:00 |

Muzejní odpoledne 13. 5. 2023

Akce v Památníku bratří Mrštíků! Muzejní odpoledne zaměřené na vinařství! VSTUP ZDARMA

Zavřít
Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím